Trajectkaart

Uitleg over de trajectkaart

Jan Verhoeven avatar
Geschreven door Jan Verhoeven
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Trajectkaart

Via het icoon voor 'Trajecten' in de linkerkolom in Rapasso kan je een traject aanklikken en dan opent aan de rechterkant van je scherm de trajectkaart.

Deze is herkenbaar aan de roze balk bovenin.

In dit artikel leggen we je uit wat de mogelijkheden zijn op de trajectkaart.

Tabbladen op de trajectkaart

De trajectkaart bestaat uit 6 tabbladen. Deze zie je terug in de onderste balk.

Samenvatting Dossier Geplande Bestanden Kosten Tijds-

activiteiten registratie

Overzicht trajectkaart

1. Trajectbalk

In de roze balk zie je diverse zaken terugkomen. In het artikel Trajectbalk wordt uitgebreid uitgelegd wat je hier mee kan.

2. Trajectinstellingen/koppelingen

In het bovenste gedeelte vind je een aantal trajectspecifieke gegevens terug die zijn ingevuld bij de trajectinstellingen. Ook hiervoor hebben we een apart artikel gemaakt met extra uitleg hierover, zie Trajectinstellingen.

3. Begroting

Hier wordt snel inzichtelijk gemaakt hoeveel uren er begroot zijn en hoeveel hiervan al verbruikt zijn. De onderdelen 'uren begroot' en 'tarief' worden bij de trajectinstellingen gevuld. Wanneer er vervolgens uren en eventueel kosten worden geregistreerd, berekent het systeem hoeveel budget er nog resteert. Het is niet noodzakelijk om dit onderdeel te gebruiken. Wanneer je dit niet wenst bij te houden, dan kan dit ook leeg gelaten worden.

4. Rapporteerbare acties

Hier zie je snel een overzicht van de activiteiten waarbij het vinkje bij 'rapporteerbaar' is aangezet.

Dossier

Door onderin op het tabblad Dossier te klikken zie je een overzicht van acties die al zijn afgerond, maar ook bij het traject opgeslagen e-mails.

Het is ook mogelijk om via deze plek een nieuwe notitie, verslag of telefoongesprek toe te voegen. Door dat op deze plek te doen, is het item automatisch gekoppeld aan dit traject.

De lijst met dossier-items is doorzoekbaar op onderwerp.

Per item kan je zien of er bij een bepaald item tijd is geschreven, of deze rapporteerbaar is gemaakt en/of het item gedeeld is op het cliƫntportal.

Geplande activiteiten

Door op het tabblad 'Geplande activiteiten' te klikken zie je een overzicht van activiteiten die nog niet zijn afgerond.

Tevens is dit de plek waar je nieuwe zaken kan gaan plannen, zoals bijvoorbeeld een telefoongesprek.

Via de knop 'Actielijst' kan er gekozen worden uit actielijsten die zijn aangemaakt door de superuser binnen jouw Rapasso-omgeving. Dit zorgt er voor dat terugkerende taken niet 1-voor-1 handmatig ingevoerd hoeven te worden. Meer over de mogelijkheden van actielijsten lees je hier.

Een voorbeeld van een actielijst kan zijn:

Vul bij 'Startdatum' de datum in dat de actielijst moet beginnen. Door op de knop 'Toepassen' te klikken komen met 1 klik alle bovenstaande acties bij het traject te staan.

Het kan voorkomen dat je de open acties eerder wilt afsluiten, dit kan via de knop "Acties afsluiten". Onderstaande pop-up verschijnt en hierbij kies je voor de optie die voor jou van toepassing is.

Hierna worden deze open acties gesloten.

Bestanden

Door op de paperclip onderin je scherm te klikken zie je een overzicht van alle bestanden die bij dit traject zijn opgeslagen. Door op 'Bestand' te klikken kan je een nieuw bestand uploaden.

Kosten

Door op het 'euroteken' onderin je scherm te klikken krijg je een overzicht te zien van de opgevoerde kosten bij dit traject. Je kunt hier nieuwe kosten aan toevoegen door op 'Kosten' te klikken.

Tijdregistraties

Het laatste tabblad op de trajectkaart is die van de tijdsregistraties. Hier zie je een totaaloverzicht van alle tijd die geregistreerd is bij dit traject. Dat kunnen tijdsregistraties zijn die middels 'Tijdregistratie' op dit tabblad zijn ingevoerd, maar ook tijd die bij het invoeren van een activiteit direct is geregistreerd.

Als er een uurtarief aan de geregistreerde tijd wordt gekoppeld, dan wordt dit ook meegenomen in de totale kosten.

Was dit een antwoord op uw vraag?