Trajectinstellingen

Koppelingen en instellingen voor een traject

Jan Verhoeven avatar
Geschreven door Jan Verhoeven
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Traject instellingen

Met trajectinstellingen kan je extra instellingen instellen voor het traject en deze koppelen aan verschillende zaken in Rapasso zoals Coaches, Organisaties of Projecten. Het aanbrengen van deze koppelingen brengt veel voordelen met zich mee. Het kan worden gebruikt bij het opstellen van briefsjablonen, maar is ook belangrijk voor de managementrapportage.

Je opent de trajectinstellingen op de volgende manier:

  1. Je opent de trajecten via de voetstapjes aan de linkerkant. Vervolgens klik je op het traject waarvan je de instellingen wilt openen. Aan de rechterkant opent het traject.

  2. Via de 3 puntjes kom je bij extra instellingen.

  3. Hierbij kun je kiezen voor "trajectinstellingen".

Instellingen

Begeleider / coach / trajectbegeleider
De professional die als hoofduitvoerder is aangemerkt. De persoon die hier wordt gekozen ziet het traject terug onder zijn/haar naam bij trajectenoverzicht.

Bij het aanmaken van het traject komt hier in eerste instantie de naam van de degene die het traject aanmaakt te staan. Op deze plek kan je dit dus overschrijven. Afhankelijk van de keuze die door je eigen organisatie is gemaakt bij de inrichting van Rapasso staat hier begeleider, coach of een vergelijkbare benaming.

Organisatie
Dit kan zijn de organisatie waar de kandidaat werkt, maar het kan bijvoorbeeld ook een organisatie zijn die verantwoordelijk is voor de begeleiding van een kandidaat of een UWV-regio. Je selecteert hier uit de lijst met organisaties die is opgevoerd binnen jouw Rapasso-omgeving. Vervolgens kan je via de organisatiekaart ook terugvinden welke trajecten je voor deze organisatie uitvoert.

Project
Geef hier aan bij welk project je wilt dat dit traject wordt weergegeven. Deze functie is handig wanneer je voor één opdrachtgever meerdere trajecten begeleidt.

Kenmerk
Zoals een casenummer. Dit nummer is ook doorzoekbaar in het trajectenoverzicht zodat je altijd op basis van een uniek kenmerk een traject kunt terugvinden.

Aanvraagnummer

Het kan zijn dat je ook een veld 'Aanvraagnummer' ziet staan. Dit is op dit moment alleen nodig indien er een koppeling is aangebracht tussen jouw Rapasso omgeving en het UWV-jobcoachportaal. In alle andere gevallen kan je dit veld leeg laten.

Start- en Einddatum
Dit betreft administratieve data. Dus niet bijvoorbeeld een verwachte einddatum.

Begroot
Het bedrag dat je hier invult wordt weergegeven op de trajectkaart

Uren
Dit is vergelijkbaar met budget. Wanneer je jouw traject wilt meten in uren wordt het urensaldo geactualiseerd met de geschreven tijd.

Uurtarief
Dit bedrag wordt gebruikt om het budget bij te werken op basis van geschreven tijd die met dit tarief wordt vermenigvuldigd.

Trajectleden

Als er naast de hoofdbegeleider nog een andere professional toegang moet hebben tot het traject kan je deze persoon hier toevoegen en aangeven welke rol iemand heeft.

Traject Team
Wanneer er meerdere professionals een kandidaat begeleiden kunnen deze hier worden opgevoerd. De kandidaat kan vervolgens in zijn cliëntportal zien wie het team is dat hem begeleidt. Deze teams kunnen worden samengesteld door een superuser. Zie hiervoor ook het artikel over Trajectteams

Let op: Ben je als professional aan het team toegevoegd, dan wordt het traject niet weergegeven op jouw naam.

Dashboard
Wanneer je voor een opdrachtgever een dashboard hebt aangemaakt waarop door hen kan worden ingelogd dan kan je hier aangeven dat je dit specifieke traject wilt weergeven in het dashboard van de betreffende opdrachtgever. Het is mogelijk om 1 traject op meerdere dashboards te delen.

Was dit een antwoord op uw vraag?