Mogelijkheden actielijsten
Wat kan er met de inzet van actielijsten?
Jan Verhoeven avatar
Geschreven door Jan Verhoeven
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Actielijsten

Wat is een actielijst?

Een actielijst is een set van taken die je gelijktijdig kan inzetten bij een traject uitgezet in een tijdspad. Deze actielijsten worden beheerd door Superusers en kunnen door iedereen ingezet worden.

Wanneer gebruik je actielijsten?

Actielijsten kunnen ingezet worden als taken in een bepaalde setting altijd uitgevoerd dienen te worden in een bepaalde volgordelijkheid en op 'vaste' momenten.

Mogelijkheden actielijsten

Als bij een bepaald proces bepaalde taken altijd uitgevoerd dienen te worden kan hiervoor een actielijst geformeerd worden.

Bijvoorbeeld:
Actielijst Outplacement:
Week 1 Dag 1 : Intake gesprek inplannen.
Week 2 Dag 1: Facturatie moment (1).
Week 4 Dag 1: Beroepskeuzetest klaarzetten.
..
Week 18 Dag 1: Eindgesprek voeren.

Bij het inzetten van een actielijst wordt een startdatum gekozen. Deze heet in de actielijst "Week 1 Dag 1." Vanuit dat punt kunnen verschillende andere data doorgeteld worden door de weken / dagen op te tellen bij de gekozen startdatum.

Voordeel van het gebruik van actielijsten

Voordeel bij gebruik van actielijsten is dat nooit meer bepaalde taken vergeten kunnen worden. Daarnaast helpt het dienstverlening te standaardiseren en veel administratieve werkzaamheden te besparen. Uiteraard behoudt je altijd de mogelijkheid om handmatig bij een specifieke klant taken toe te voegen, te verwijderen of aan te passen.

Aandachtspunten bij het gebruik van actielijsten

Een actielijst is als het ware een stempel welke je zet in je agenda, vanaf waar vervolgens de overige acties uit de lijst op een bepaalde datum in de agenda komen. Wanneer de actielijst eenmaal is ingezet en 1 actie moet worden doorgeschoven, dan betekent dit niet dat de overige acties ook automatisch doorschuiven.

Als er een aanpassing gedaan wordt aan een actielijst verandert dat niet de al ingezette actielijsten bij cliënten in hun dossier.

Als een actielijst per ongeluk foutief ingezet is dienen alle taken handmatig verzet of verwijderd te worden.


Was dit een antwoord op uw vraag?