Wat ziet de opdrachtgever?

Onderstaand zie je een voorbeeld van een startscherm van een dashboard, waarbij de 4 meest recente berichten, trajecten en documenten worden getoond.
Bovenaan in het scherm kan worden doorgeklikt naar diverse onderdelen (1), welke in dit artikel worden uitgelegd. Dit kan overigens ook door, onderin de blokken, te klikken op de tekst "Bekijk alle...." (2).
Ook zie je hier je bedrijfsnaam (3) en de naam van het betreffende dashboard (4). Met het pijltje (5) kun je terug naar het overzicht van al je dashboards. De optie die nieuw is in deze versie.

Berichten

Als bovenin het scherm op 'Berichten' wordt geklikt, wordt er een overzicht getoond van alle trajecten voor dit dashboard waarbij er een bericht is gestuurd. Door op 1 van de berichten te klikken, wordt het totale gesprek getoond.
Alle personen met toegang tot dit dashboard kunnen berichten sturen. Bij het inrichten van een dashboard kan worden aangegeven naar welke personen een notificatie moet worden gestuurd wanneer een opdrachtgever een bericht plaatst op het dashboard.

Trajecten

Als bovenin het scherm de optie trajecten wordt geselecteerd verschijnt een lijst met alle trajecten die aan dit dashboard zijn gekoppeld. Door op 1 van de trajecten te klikken verschijnt bovenstaand scherm. Welke onderdelen van een betreffend traject getoond worden is afhankelijk van de inrichting van het dashboard voor die betreffende opdrachtgever. Bij het inrichten kan de superuser aangegeven welke onderdelen gedeeld worden met de opdrachtgever.

Documenten

Onder het kopje 'Documenten' kan een opdrachtgever snel zoeken in de toegevoegde documenten. Dit zijn alle documenten waar de opdrachtgever toegang toe heeft, dus traject overstijgend. Als er wordt geklikt op 1 van de documenten, dan wordt je doorgeleid naar het betreffende document.

Documenten toevoegen door de opdrachtgever

Daarnaast is het voor een opdrachtgever ook mogelijk om zelf documenten aan een dossier toe te voegen. Open hiervoor een traject:

Op de trajectkaart kies je vervolgens voor documenten (1) en daarna voor Document toevoegen (2). Je komt dan in je verkenner terecht en kunt het document, dat je wilt toevoegen, selecteren.
Na uploaden is het document zichtbaar in het dossier, en de coach kan deze ook eenvoudig benaderen.

Cliënt aanmelden

De opdrachtgever kan hier nieuwe cliënten aanmelden. Dit zorgt ervoor dat er in Rapasso een nieuw persoon wordt aangemaakt. Bij het inrichten van een dashboard heb je eerder al aangegeven aan welke gebruiker deze nieuwe persoon moet komen te hangen en wie hiervan een melding moet krijgen.
Zie ook document; 

Onder het aanmeldformulier komt ook een lijst van alle reeds door de opdrachtgever via het dashboard aangemelde cliënten.

Het Pijltje (5) in de bovenste balk

Zoals in de inleiding al aangegeven is er in deze versie een nieuwe functionaliteit toegevoegd. Een opdrachtgever kan nu gekoppeld worden aan meerdere dashboards. Als de opdrachtgever inlogt zal hij dan ook meteen een overzicht zien van alle dashboards waar hij of zij toegang toe heeft.

Dit is een overzicht met de naam van het dashboard en de naam van het bedrijf van de begeleider. In dit voorbeeld is deze laatste overal hetzelfde, de naam van ons testbedrijf "_Bureau Opweg", maar dit zouden in de praktijk ook verschillende bureaus kunnen zijn.

Uitloggen

Door op bovenstaande aangegeven knop te klikken logt de opdrachtgever uit. Na een uur inactiviteit wordt de opdrachtgever automatisch uitgelogd.

Heeft u het antwoord gevonden?