Opdrachtgever dashboard

Uitleg voor opdrachtgevers

Jan Verhoeven avatar
Geschreven door Jan Verhoeven
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Inloggen

Zodra je als opdrachtgever inlogt in Rapasso, kom je direct in jouw eigen opdrachtgever dashboard terecht. Hierin vind je alle voor jou relevante informatie terug betreffende de cliënten die jij hebt aangemeld. Je vindt alle dashboards en trajecten hier terug.

Wat zie je als opdrachtgever?

Onderstaand zie je een voorbeeld van een startscherm van een dashboard, waarbij de meest recente berichten, trajecten en documenten worden getoond.

  • Bovenaan in het scherm kan worden doorgeklikt naar diverse onderdelen (1), welke in dit artikel worden uitgelegd.

  • Dit kan overigens ook door, onder in de blokken, te klikken op de tekst "Bekijk alle...." (2).

  • Ook zie je hier je het logo van het bedrijf (3).

  • En de naam van het betreffende dashboard (4).

  • Als je als opdrachtgever toegang hebt tot meerdere dashboards dan kan je met het pijltje bij "Bekijk alle dashboards" (5) terug naar het overzicht van alle dashboards, waar je toegang tot hebt.

  • Via het helpcenter (6) is meer informatie te vinden over het opdrachtgever dashboard.

Berichten

Als je boven in het scherm op 'Berichten' klikt, wordt er een overzicht getoond van alle trajecten voor dit dashboard waarbij er een bericht is gestuurd. Door op 1 van de berichten te klikken, wordt het totale gesprek getoond.

Alle personen met toegang tot dit dashboard kunnen berichten sturen. Bij het inrichten van een dashboard kan worden aangegeven op welke emailadressen een notificatie moet worden ontvangen wanneer een opdrachtgever een bericht plaatst op het dashboard.

Trajecten

Als boven in het scherm de optie trajecten wordt geselecteerd verschijnt een lijst met alle trajecten die aan dit dashboard zijn gekoppeld. Als een traject inmiddels is afgesloten, maar nog wel wordt gedeeld op het dashboard dan zie je dat de tekst doorgehaald is.

Door op 1 van de trajecten te klikken verschijnt bovenstaand scherm. Welke onderdelen van een betreffend traject getoond worden is afhankelijk van de inrichting van het dashboard voor die betreffende opdrachtgever. Bij het inrichten wordt aangegeven welke onderdelen gedeeld worden met jou als opdrachtgever. Zie hiervoor ook dit artikel.

Documenten

Onder het kopje "Documenten" kun je snel zoeken tussen de toegevoegde documenten. Dit zijn alle documenten waar jij als de opdrachtgever toegang toe hebt, waarbij wel duidelijk is bij welk traject een document hoort. Als er wordt geklikt op 1 van de documenten, dan word je doorgeleid naar het betreffende document.

Documenten toevoegen door de opdrachtgever

Daarnaast is het voor jou ook mogelijk om zelf documenten aan een dossier toe te voegen. Dit kan via een traject:

Op de trajectkaart kies je vervolgens voor "Documenten" (1) en daarna voor "Document toevoegen" (2). Je komt dan in je verkenner terecht waar je het document dat je wilt toevoegen kan selecteren.


Na het uploaden is het document zichtbaar in het dossier en kan de coach deze ook eenvoudig openen.

Cliënt aanmelden

Jij, als opdrachtgever, kan hier nieuwe cliënten aanmelden. Dit zorgt er gelijk ook voor dat er in Rapasso een nieuw persoon wordt aangemaakt. Bij het inrichten van een dashboard is eerder al aangegeven aan welke gebruiker deze nieuwe persoon moet komen te hangen en wie hiervan een melding moet krijgen. Zie hiervoor ook dit artikel.

Onder het aanmeldformulier komt ook een lijst van alle reeds door jou, via het dashboard aangemelde cliënten.

Toegang tot meerdere dashboards

Zoals hierboven al aangegeven kan een opdrachtgever aan meerdere dashboards gekoppeld worden. Als je, als opdrachtgever, inlogt zal je dan ook meteen een overzicht zien van alle dashboards waar je toegang toe hebt.

Rechtsboven in zie je met welk e-mailadres er is ingelogd. Mis je een dashboard in het overzicht, dan zou het kunnen dat je wellicht met een ander e-mailadres bent aangemeld voor toegang tot dat dashboard. Neem contact op met de organisatie die jouw kandidaat begeleid om dit eventueel aan te passen.

Door op 1 van de dashboards te klikken word je doorgeleid naar het betreffende dashboard.

Uitloggen en gebruikersinstellingen

Rechtsboven in het scherm kan je op je eigen naam klikken. Hier kan gekozen worden om uit te loggen of door te gaan naar de gebruikersinstellingen. Na een uur inactiviteit word je overigens automatisch uitgelogd.

Bij de gebruikersinstellingen kan een foto worden geüpload en er kan zelf worden ingesteld of er bij nieuwe berichten ook een e-mail notificatie moet worden gestuurd.

Was dit een antwoord op uw vraag?