Opdrachtgever dashboard
Uitleg voor opdrachtgevers
Jan Verhoeven avatar
Geschreven door Jan Verhoeven
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wat ziet de opdrachtgever?

Onderstaand zie je een voorbeeld van een startscherm van een dashboard, waarbij de meest recente berichten, trajecten en documenten worden getoond.
Bovenaan in het scherm kan worden doorgeklikt naar diverse onderdelen (1), welke in dit artikel worden uitgelegd. Dit kan overigens ook door, onderin de blokken, te klikken op de tekst "Bekijk alle...." (2).
Ook zie je hier je het logo van het bedrijf (3) en de naam van het betreffende dashboard (4).

Als je als opdrachtgever toegang hebt tot meerdere dashboards dan kan je met het pijltje bij 'Bekijk alle dashboards (5) terug naar het overzicht van alle dashboards, waar je toegang tot hebt.

Via het helpcenter (6) is meer informatie te vinden over het opdrachtgever dashboard.

Berichten

Als bovenin het scherm op 'Berichten' wordt geklikt, wordt er een overzicht getoond van alle trajecten voor dit dashboard waarbij er een bericht is gestuurd. Door op 1 van de berichten te klikken, wordt het totale gesprek getoond.

Alle personen met toegang tot dit dashboard kunnen berichten sturen. Bij het inrichten van een dashboard kan worden aangegeven naar welke personen een notificatie moet worden gestuurd wanneer een opdrachtgever een bericht plaatst op het dashboard.

Trajecten

Als bovenin het scherm de optie trajecten wordt geselecteerd verschijnt een lijst met alle trajecten die aan dit dashboard zijn gekoppeld. Als een traject inmiddels is afgesloten, maar nog wel wordt gedeeld op het dashboard dan zie je dat de tekst doorgehaald is.

Door op 1 van de trajecten te klikken verschijnt bovenstaand scherm. Welke onderdelen van een betreffend traject getoond worden is afhankelijk van de inrichting van het dashboard voor die betreffende opdrachtgever. Bij het inrichten kan de superuser aangegeven welke onderdelen gedeeld worden met de opdrachtgever. Zie hiervoor ook dit artikel.

Documenten

Onder het kopje 'Documenten' kan een opdrachtgever snel zoeken in de toegevoegde documenten. Dit zijn alle documenten waar de opdrachtgever toegang toe heeft, dus traject overstijgend. Als er wordt geklikt op 1 van de documenten, dan wordt je doorgeleid naar het betreffende document.

Documenten toevoegen door de opdrachtgever

Daarnaast is het voor een opdrachtgever ook mogelijk om zelf documenten aan een dossier toe te voegen. Dit kan via een traject:

Op de trajectkaart kies je vervolgens voor documenten (1) en daarna voor Document toevoegen (2). Je komt dan in je verkenner terecht waar je het document dat je wilt toevoegen kan selecteren.
Na het uploaden is het document zichtbaar in het dossier, en de coach kan deze ook eenvoudig benaderen.

Cliënt aanmelden

De opdrachtgever kan hier nieuwe cliënten aanmelden. Dit zorgt ervoor dat er in Rapasso een nieuw persoon wordt aangemaakt. Bij het inrichten van een dashboard is eerder al aangegeven aan welke gebruiker deze nieuwe persoon moet komen te hangen en wie hiervan een melding moet krijgen. Zie hiervoor ook dit artikel.

Onder het aanmeldformulier komt ook een lijst van alle reeds door de opdrachtgever via het dashboard aangemelde cliënten.

Toegang tot meerdere dashboards

Zoals hierboven al aangegeven kan een opdrachtgever aan meerdere dashboards gekoppeld worden. Als de opdrachtgever inlogt zal hij dan ook meteen een overzicht zien van alle dashboards waar hij of zij toegang toe heeft.

Rechts bovenin zie je met welk e-mailadres er is ingelogd. Mis je een dashboard in het overzicht, dan zou het kunnen dat je wellicht met een ander e-mailadres bent aangemeld voor toegang tot dat dashboard. Neem contact op met de organisatie die jouw kandidaat begeleid om dit eventueel aan te passen.

Door op 1 van de dashboards te klikken wordt je doorgeleid naar het betreffende dashboard.

Uitloggen en gebruikersinstellingen

Rechts boven in het scherm kan op de eigen naam geklikt worden. Hier kan gekozen worden om uit te loggen of door te gaan naar de gebruikersinstellingen.

Na een uur inactiviteit wordt de opdrachtgever overigens automatisch uitgelogd.

Bij de gebruikersinstellingen kan een foto worden geupload en er kan zelf worden ingesteld of er bij nieuwe berichten ook een e-mail notificatie moet worden gestuurd.

Was dit een antwoord op uw vraag?