Online Portaal

Het Online Portaal is het gezicht van de organisatie naar de cliënt toe.
Bij de oplevering is het logo en zijn de kleuren al in lijn gebracht met die van de organisatie. Als de cliënt inlogt herkent hij dat hij aan het juiste adres is.
Dat hebben wij al voor je gedaan! Wat wij niet kunnen is de unieke manier waarop jullie communiceren vertalen naar teksten in het Portaal. 

Bij het vertalen (of vervangen) van onze standaard teksten naar jullie teksten kom jij als Superuser om de hoek kijken. 


Pagina Aanpassen link

De 'Pagina aanpassen' link kan je vinden in een willekeurig Online Portaal. De link bevindt zich onder de Tips in de rechter kolom.
Het aanpassen van een pagina geldt voor alle Online Portalen. Je kan dus niet specifiek voor één cliënt de welkomsttekst aanpassen. 

Op elke pagina staat het linkje om de pagina aan te passen. De pagina waarop je je bevindt pas je met de 'Pagina aanpassen' link aan.

De pagina aanpassen

In het volgende voorbeeld is de 'Tijdslijn' pagina onder handen genomen.

  1. App menu label: Verandert de naam van de link in het menu.
  2. App menu rank: In de 'Apps' selectie kan de volgorde van apps aangepast worden. Als bijvoorbeeld de mediatheek op de bovenste plek in het online dossier dient te komen geef je deze rank 1, daarna intake rank 2.
  3. App Titel: De dikgedrukte tekst bovenaan in de middelste kolom van het Online Portaal. 
  4. App omschrijving: De tekst welke bovenaan een pagina staat in de middelste kolom. Bij de 'tijdslijn' is dit de welkomsttekst.  
  5. Tip titel: Hier kan je een eigen titel boven het blok (tips) geven. De tips bevinden zich in de rechter kolom onder het blok van de coach. 
  6. Tip omschrijving: Hier kunnen tips gegeven worden over wat op deze pagina gedaan kan worden en hoe de cliënt dat kan doen.

Placeholders

In de tips of in de App titel (in het geval van de tijdslijn) staan placeholders. Dit zijn stukjes code zodat Rapasso weet waar context specifieke informatie geplaatst moet worden.
Voorbeeld:

In het Online Portaal van Indy Kuijpers heb ik op pagina aanpassen gedrukt en zie ik het volgende

Beste {{ ocd.person.first_name }},

Op de pagina zelf staat: Beste Indy, als ik het Online Portaal van Fleur zou openen staat er Beste Fleur. 

Als de {{ code }}  aangepast wordt of je verwijdert per ongeluk een haakje werkt dit niet meer. Dit werkt volgens hetzelfde principe als placeholders in Briefsjablonen. 

Pro Tip: Placeholders die gebruikt worden in briefsjablonen kunnen zelfs gecombineerd worden en gebruikt in het Online Portaal.
Bijvoorbeeld: 

Brief placeholder : {{ person.formal_nl }}
Online Portaal placeholder:  {{ ocd.person.formal_nl }}
Heeft u het antwoord gevonden?