Alle collecties
Basisfunctionaliteiten
Vragenlijsten
Vragenlijst koppelen aan een trajectveld
Vragenlijst koppelen aan een trajectveld

Uitleg over het koppelen van de vragenlijst aan een trajectveld, ook komen beschermde velden aan bod

Jan Verhoeven avatar
Geschreven door Jan Verhoeven
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Koppelen met trajectveld

Wanneer je voor de optie "koppel met trajectveld" kiest, opent er een drop down menu. Hierbij kun je een trajectveld selecteren. Welke trajectvelden beschikbaar zijn is afhankelijk van de trajectconfiguratie welke je eerder gekozen hebt.

Wanneer een trajectveld gekozen wordt, zie je aan de rechterzijde een voorbeeld van de vraag (zie hieronder). Dit is slechts een voorbeeld en is niet zoals het er in werkelijkheid komt uit te zien.

Het vraagtype en de bijbehorende opties zijn afhankelijk van de instellingen van het trajectveld. In het voorbeeld hieronder zijn de opties dezelfde opties als die in de coachomgeving ook te selecteren zijn bij het trajectveld "Beroepsgroep".

Let op: wanneer een vraag gekoppeld wordt aan een trajectveld, en het trajectveld bevatte gegevens voor het invullen van de vragenlijst gaan deze verloren. Een cliënt kan geen velden in een traject wijzigen die niet zijn gekoppeld aan de vragenlijst en de cliënt kan de vragenlijst slecht 1 keer invullen per keer dat de vragenlijst gestuurd wordt.

Wanneer er geen actief traject bestaat voor de betreffende cliënt in de gekozen trajectconfiguratie wordt een nieuw traject aangemaakt.

Beschermde velden

Trajectvelden kunnen, via de helpdesk, ingesteld worden om alleen beschikbaar te zijn voor accounts met een bepaalde rol. Deze velden zijn dan beschermd.

Wanneer trajectvelden beschermd zijn, wordt dit ook getoond bij het maken van een vraag. Dit is ook te zien in onderstaand voorbeeld. Wanneer een trajectveld beschermd is, is het niet mogelijk voor iedere coach om het antwoord van een vraag in te zien. Het antwoord van de vraag is altijd in te zien door de cliënt zelf, en de personen met de juiste bevoegdheden.

Was dit een antwoord op uw vraag?