Wat zijn trajecten?

Wat zijn trajecten in Rapasso

Jan Verhoeven avatar
Geschreven door Jan Verhoeven
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Trajecten

Als een persoon in begeleiding komt zal er in alle gevallen een traject gestart worden. Aan deze persoon wordt dan een extra sectie aan zijn dossier gehangen waar specifieke informatie over dat traject vastgelegd wordt. Trajectspecifieke informatie kan dan altijd teruggevonden worden bij het juiste traject. (in het geval van meerdere trajecten zie je dus voor welk traject welke informatie is vastgelegd.)

Hoe je een traject start lees je terug in het artikel: Een traject starten.

Voortgangsmonitor

De voortgangsmonitor is de plek waar je informatie vastlegt over het traject, onderverdeeld in verschillende stappen/fases. Je komt in de voortgangsmonitor door in de roze balk op de naam van de persoon te klikken.

De informatie die hier wordt vastgelegd kan verschillende doelen hebben:

  1. Terug laten komen in briefsjablonen;

  2. Meetpunten voor management rapportage;

  3. Snel overzicht in welke fase je caseload zich bevindt.

Standaard wordt Rapasso geleverd met de mogelijkheid voor het Traject Begeleiding. Er kan echter ook worden gekozen voor een maatwerktraject, waarbij de voortgangsmonitor configurabel is. Dat wil zeggen dat deze in zijn geheel organisatie specifiek ingericht kan worden.


Voorbeeld: Is het van belang haarkleur vast te leggen voor het traject? Dan zal dat in de voortgangsmonitor opgenomen zijn en kan je dat op die plek kwijt. 

Let op: Over het gebruik van de voortgangsmonitor kunnen de medewerkers van onze helpdesk je vaak niet helpen, omdat het gebruik intern binnen jouw organisatie beslist is en onze helpdeskmedewerkers niet betrokken zijn geweest bij de keuzes bij het samenstellen van de informatie. Vraag daarom intern hoe of wat je wanneer dient in te vullen. 

#trajectstap

Was dit een antwoord op uw vraag?