Trajecten

Als een persoon in begeleiding komt zal er in alle gevallen een traject gestart worden. Aan deze persoon wordt dan een extra sectie aan zijn dossier gehangen waar specifieke informatie over dat traject vastgelegd wordt. Trajectspecifieke informatie kan dan altijd teruggevonden worden bij het juiste traject. (in het geval van meerdere trajecten zie je dus voor welk traject welke informatie is vastgelegd.)

Voortgangsmonitor

De voortgangsmonitor is de plek waar je informatie vastlegt over het traject, onderverdeeld in verschillende stappen. Deze informatie kan verschillende doelen hebben:

  1. Terug laten komen in briefsjablonen

  2. Meetpunten voor management rapportage

  3. Belangrijke informatie voor voortgang op een plek

  4. Snel overzicht in welke fase je caseload zich bevindt.

 De voortgangsmonitor is het configurabele deel van Rapasso. Dat wil zeggen dat deze in zijn geheel organisatie specifiek ingericht kan worden.
Dat wil zeggen: Is het van belang haarkleur vast te leggen voor het traject? Dan zal dat in de voortgangsmonitor opgenomen zijn en kan je dat op die plek kwijt. 

Let op: Over het gebruik van de voortgangsmonitor kunnen de medewerkers van onze helpdesk je daarom maar zelden helpen, dit omdat het gebruik intern beslist is en onze helpdeskmedewerkers niet betrokken zijn geweest bij de keuzes zijn bij het samenstellen van de informatie. Vraag daarom intern hoe of wat je wanneer dient in te vullen. 

#trajectstap

Heb je het antwoord gevonden?