Categorieën aanmaken

Uitleg over het aanmaken van nieuwe categorieën

Jan Verhoeven avatar
Geschreven door Jan Verhoeven
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Aanmaken categorie

Door als superuser naar het instellingenmenu (links onderin Rapasso) te gaan kan je nieuwe categorieën aanmaken die daarna door alle gebruikers binnen jouw organisatie in te zetten zijn.

Klik op het +-teken om een nieuwe categorie aan te maken. Aan de rechterkant van je scherm opent zich dan het invulveld voor categorieën.

  1. Niveau kent 3 lagen. Een voorbeeld hierin kan zijn: Scholing / Netwerken / Stageplekken of Scholing / Netwerken / Acquisitie. Maar je kan ook volstaan om slechts 1 of 2 niveau's te hanteren, zoals Scholing of Scholing / Studiebegeleiding.

  2. Nummer en Type, Dit zijn velden die enkel in de export meegenomen worden. Handig als de tijdregistratie de basis vormt voor de boekhouding, hier kunnen extra kenmerken meegegeven worden waarmee een boekhoudprogramma uit de voeten kan.

  3. Hier vink je aan of een categorie Actief is. Dat betekent dat deze direct te gebruiken is door de coaches.

  4. Bij "Gebruiken bij tijdregistraties" kan een standaard tijd en een uurtarief ingevoerd worden wat voor die categorie van toepassing is. Als je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om niet-declarabele uren te registreren, dan zet je het % Declarabel op 0%. Dit zorgt er voor dat de uren die met deze categorie worden geregistreerd niet meetellen in het bij de trajectinstellingen ingevoerde trajectbudget.

  5. Bij "Gebruiken bij inkoopregels" kan worden aangegeven wat de standaardkosten zijn als deze categorie wordt gebruikt. Bijvoorbeeld de standaardkosten van een bepaalde Loopbaantest.

  6. Als het vinkje bij "Standaard waarde is niet te wijzigen" aangezet wordt, dan betekent dit dat de coaches de standaard tijd en/of kosten die door de superuser aan een categorie zijn gekoppeld niet kunnen overschrijven. Als dit vinkje uit blijft staan, dan kan een coach de standaard tijd en/of kosten wel muteren als deze de categorie bij een bepaalde cliënt gebruikt.

  7. Hier vink je aan als een categorie ook ingezet moet kunnen worden bij een activiteit danwel bij een document.

  8. Na het invoeren klik je op "Opslaan".

Projectspecifieke categorieën gebruiken

Bij Projecten (1) kan je er ook voor kiezen (mits je de bevoegdheid daartoe hebt) om Projectspecifiek (2) nog categorieën aan te passen. Als je dit aanvinkt krijg je de mogelijkheid om per project standaard categorieën te overschrijven. Dit geld vervolgens voor alle trajecten gekoppeld aan dit project.

Als deze functie aangezet is verschijnt er een extra tegel onderin de projectkaart.
Hier kunnen overschrijvingen gedaan worden op de standaard prijzen/tijden.

Was dit een antwoord op uw vraag?