Blik op Werk-module

Hoe kan Rapasso helpen om de Blik op Werk-rapportage snel op te leveren?

Jan Verhoeven avatar
Geschreven door Jan Verhoeven
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Blik op Werk

Als jouw organisatie is aangesloten bij het keurmerk Blik op Werk (BOW), dien je per periode gegevens aan te leveren m.b.t. de BOW-indicatoren.

Wanneer je gekozen hebt voor een eigen maatwerktraject in Rapasso, kunnen we hierin BOW-velden meenemen, zodat je eenvoudig een rapportage kan genereren.

Een andere optie is om te gaan werken met onze Blik op Werk module. Dit zorgt ervoor dat je de beschikking krijgt over een extra trajectsoort en een uitbreiding bij je rapportages. Deze rapportage is te vinden via het 'Rapportage' icoon > Rapportage toevoegen.

Blik op Werk-traject

In dit specifiek voor Blik op Werk gemaakte traject staan invulvelden opgenomen, die er voor zorgen dat je de benodigde rapportages kan ophalen.

Blik op Werk rapportages

Als de Blik op Werk-module aanstaat in jouw omgeving, dan komen er 3 extra rapportages beschikbaar bij de managementrapportages:

  1. Blik op Werk-export:
    Dit betreft een Excel-export waarin alle gegevens in kolommen worden weergegeven. Deze is vergelijkbaar met de exports zoals die ook zijn op te roepen voor het standaard begeleidingstraject of voor je eigen maatwerktraject(en).

  2. Blik op Werk (rapportage):
    Bij deze rapportage geef je aan over welke periode je moet rapporteren en vervolgens krijg je een overzicht te zien per type dienst met het aantal trajecten dat voor die betreffende dienst is uitgevoerd en welk percentage daarvan succesvol is geweest. 

3. Klanttevredenheidsonderzoek:
Via deze rapportage kan je de informatie genereren die je nodig hebt om het klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren door Panteia. Je kan ook bij deze rapportage zelf aangeven over welke periode je de rapportage wil.

Was dit een antwoord op uw vraag?