Alle collecties
Inrichting op maat
UWV
Handleiding voor de UWV-trajecten
Handleiding voor de UWV-trajecten

Hulp bij het invullen van de UWV-trajecten

Jan Verhoeven avatar
Geschreven door Jan Verhoeven
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Invulling velden UWV-trajecten

In dit artikel geven we je een werkinstructie voor de trajecten. Wanneer de trajecten op de juiste manier gevuld worden zullen de sjablonen voor het UWV volledig en correct gevuld worden. Daarnaast kan deze informatie gebruikt worden als basis voor je managementinfo. 

Trajectinstellingen

Hier kom je door na het openen van het traject op de 3 puntjes rechtsboven te klikken. Vervolgens kies je voor 'Trajectinstellingen'.

 1. Bij Kenmerk vul je het ordernummer van het UWV in. (dit is dan in de lijst van alle trajecten duidelijk te zien).

 2. Bij Startdatum vul je de datum in dat het UWV akkoord is met het re-integratieplan. (Standaard staat hier de datum dat je het traject opent, maar deze kan je overschrijven wanneer je akkoord hebt van het UWV en de maximale begeleidingstermijn begint).

 3. Bij Einddatum vul je wanneer je het traject afrondt de daadwerkelijke einddatum van het traject in.

 4. Bij uren vul je het aantal uren dat je hebt gekregen van het UWV (ook budget en uurtarief kan hier worden gevuld).

Bovenstaande (1 t/m 4) zijn velden welke worden gebruikt met een specifiek doel in de UWV module. Het vullen van de overige velden ten behoeve van overzicht of managementrapportage staat vrij.  

Tabblad Introductie

 1. Aanmelding:
  Normaliter vindt er een kennismakingsgesprek plaats alvorens de cliënt een keuze maakt. De datum van dat gesprek kan je hier kwijt.
  Daarnaast kan je hier aangeven of het AD-rapport en/of de FML aanwezig is, wie de contactpersoon van het UWV is en wie de arbeidsdeskundige. Als je deze personen hier bij het traject wil toevoegen, zullen ze wel in Rapasso als persoon moeten zijn opgevoerd.
  Wanneer de cliënt na het 1e gesprek of na de aanmelding van het UWV toch niet doorgaat, kan je hier het vinkje aanzetten en aangeven waarom de cliënt niet doorgaat.  
  Let op: om het traject helemaal te sluiten moet je op dit moment nog even onderaan elk tabblad het vinkje zetten dat de betreffende stap is afgerond.

 2. Profiel:
  Hier kan je een aantal gegevens kwijt, waarbij het voor het traject Naar Werk met name belangrijk is dat het type en het uitkeringsrecht correct worden ingevuld, om te zorgen voor een goede koppeling met het sjabloon voor het claimen van de bonus richting het UWV.

 3. Opdracht:
  Datum opdracht UWV: hier vul je de datum in dat je de officiële opdracht van het UWV hebt gekregen om het re-integratieplan op te stellen.
  Uiterlijke datum ontvangt re-integratieplan door UWV: 28 dagen na de opdracht
  Doorlooptijd maximaal: maximale doorlooptijd voor deze cliënt.
  Verwachte einddatum: verwachte einddatum voor deze cliënt.

Tabblad Activiteiten

Op het tabblad activiteiten kan je bij een Werkfit -traject kiezen uit de vaste UWV-activiteiten. Bij Naar Werk trajecten kan je kiezen uit een lijst suggesties, maar ook eigen activiteiten invullen. Alles wat je hier invult, met uitzondering van het veld 'uren geleverd', wordt overgenomen in het re-integratieplan.


Het veld 'uren geleverd' werk je bij aan het einde van het traject en wordt overgenomen in de eindrapportage.

Tabblad Plan maken

 1. Hier vul je in wanneer je het re-integratieplan hebt verstuurd naar het UWV. Wanneer je akkoord hebt van het UWV  zet je hier het vinkje aan en vervolgens vul je in de trajectinstellingen (tandwieltjes) de startdatum van het traject in. Vanaf dan gaat namelijk de maximale termijn voor die betreffende cliënt lopen. 

 2. Bij het kopje Re-integratieplan vul je zaken in die rechtstreeks worden overgenomen in het sjabloon voor het re-integratieplan. De betreffende corresponderende paragraafnummers staan hierbij vermeld.
  Let op: het is ook mogelijk om voor de zaken die zijn opgenomen bij het kopje re-integratieplan standaard teksten in het sjabloon op te nemen. Dan laat je de velden hier leeg. Degene met de rechten voor het maken van briefsjablonen vult dan de standaard teksten in de UWV-sjablonen. 

Tabblad Voortgang

 1. Wanneer er sprake is van een voortijdige beëindiging van het traject, dan kan je hier de gegevens kwijt. Deze gegevens worden overgenomen in de eindrapportage voor het UWV.

 2. Ook de gegevens die je vult bij het 'Resultaat Naar werk' (hetzelfde geldt voor Werkfit maken) worden overgenomen in de eindrapportage voor het UWV.

Tabblad Nazorg

Op dit laatste tabblad kan je zaken kwijt rondom het klanttevredenheidsonderzoek, de gegevens van plaatsing en gegevens rondom de bonus Naar werk.
Voor een goede werking met het sjabloon voor het claimen van de bonus is het belangrijk om in elk geval de volgende velden correct te vullen: datum start dienstbetrekking, maanden gewerkt en werkintensiteit. 

Wanneer onderaan alle tabbladen is aangegeven dat de fase is afgerond, dan is ook het traject in Rapasso afgerond. 

Was dit een antwoord op uw vraag?