Aanmaken Actielijst 

Bij het aanmaken of selecteren toont het detailscherm. Deze is als volgt opgebouwd.

 1. Naam van de Actielijst
 2. Status Actief/Concept, actieve Actielijsten kunnen ingezet worden door alle gebruikers van jullie Rapasso. Concept zijn Actielijsten waar je 'mee bezig' bent. Deze zijn dus niet te in te zetten. 
 3. Verwijderen en Opslaan. 
 4. Voeg een actie toe, Met deze knop kan je de Actielijst verder uitbreiden. 
 5. Lijst van alle acties, deze lijst is opgedeeld in verschillende kolommen:
  Week + Dag, het aantal weken en dagen dat hij bij de startdatum van het traject optelt en de acties op inplant.
  Onderwerp, Korte omschrijving van de taak die uitgezet wordt.
  Uitvoerder,
  dit kan de begeleider van het traject zijn of een andere Rapasso gebruiker. Bijvoorbeeld iemand van de back-office. 

Voeg een actie toe

Als je op de 'Voeg een actie toe' (4) knop drukt opent het volgende scherm

 1. Onderwerp van de actie
 2. Een uitgebreide omschrijving van de taak. 
 3. Uitvoeren op: Hier kan de Week en Dag opgegeven worden.
  Let Op: Week 1 Dag 1 is de dag gelijk aan de startdatum van de Actielijst. Wil je dat na 2 weken van de startdatum een actie ingepland wordt,  is dat Week 3 Dag  1.
 4. Begeleider is uitvoerder, als dit niet het geval is maar er altijd een andere gebruiker gekoppeld is aan deze taak. zet je de checkbox uit. Op het moment dat je dat doet verschijnt er een dropdown met de beschikbare gebruikers. 
 5. Rapporteerbaar, als de taak rapporteerbaar is dien je dit vakje aan gevinkt te laten. Is de taak niet rapportbeer zet je hem uit. 
 6. Opslaan/ Annuleren. Als de taak aan het sjabloon toegevoegd moet worden druk op opslaan. 

Herhaal dit proces enkele malen en je hebt een Actielijst!

Let op

Als gebruikers je Actielijst inzetten,  hebben zij wel de mogelijkheid om bij het inzetten eenmalige overschrijvingen te doen. Stel dat bij het inplannen al te zien is dat 13 weken na inplannen de datum op een feestdag valt kan bij het inplannen hiervan af geweken worden.
Dit is eenmalig en zal geen invloed hebben op de actielijst zoals deze gemaakt is. Vaste wijzigingen zullen altijd via de beheerders sectie gedaan dienen te worden.

Heeft u het antwoord gevonden?