Actielijsten

Wat is een Actielijst

Een actielijst is een set van taken die je gelijktijdig kan inzetten bij een traject uitgezet in een tijdspad. Deze actielijsten worden beheerd door Superusers en kunnen door iedereen ingezet worden. 

Wanneer Actielijsten 

Actielijsten kunnen ingezet worden als taken in een bepaalde setting altijd uitgevoerd dienen te worden in een bepaalde volgordelijkheid en op 'vaste' momenten. Is hier geen sprake van? Dan zijn actielijsten niets voor jou.

Mogelijkheden Actielijsten

Als bij een bepaald traject bepaalde taken altijd uitgevoerd dienen te worden kan hiervoor een actielijst geformeerd worden.
Bijvoorbeeld:
Actielijst Outplacement:
Week 1 Dag 1 : Intake gesprek inplannen.
Week 2 Dag 1: Facturatie moment (1).
Week 4 Dag 1: Beroepskeuzetest klaarzetten.
..
Week 18 Dag 1: Eindgesprek voeren.  

Bij het inzetten van een Actielijst wordt een startdatum gekozen. Deze heet in de actielijst "Week 1 Dag 1." Vanuit dat punt kunnen verschillende andere data doorgeteld worden door de weken / dagen op te tellen bij de gekozen startdatum. 

Voordeel bij gebruik van Actielijsten is dat nooit meer bepaalde taken vergeten kunnen worden. Daarnaast helpt het dienstverlening te standaardiseren.

Beperkingen Actielijsten

Een Actielijst is als het ware een stempel welke je zet in je agenda. Dit betekent dat als een taak verzet wordt de andere taken daarmee automatisch ook opschuiven. 

Als er een aanpassing gedaan is aan een Actielijst verandert dat niet de al ingezette / lopende actielijsten.

Als een Actielijst foutief ingezet is dienen alle taken handmatig verzet of verwijderd te worden.

Actielijsten zijn niet conditioneel. Het zijn vaste acties in een vast tijdspad.

 

Heeft u het antwoord gevonden?