Aanmaken categorie 

Het volgende kan je vastleggen bij een categorie

  1. Niveau kent 3 lagen. Bovenstaande voorbeeld heeft 3 niveau's Scholing / Netwerken / Stageplekken. Een andere categorie kan zijn Scholing / Netwerken / Acquisitie.  Of Scholing / Studiebegeleiding als daar geen verdere uitsplitsing in nodig is.
  2. Nummer en Type, Dit zijn velden die enkel in de export meegenomen worden. Handig als de tijdregistratie de basis vormt voor de boekhouding, hier kunnen extra kenmerken meegegeven worden waarmee een boekhoudprogramma uit de voeten kan. 
  3. Bij "Gebruiken bij tijdregistraties" kan het aantal minuten ingevoerd worden wat voor die categorie van toepassing is. Deze categorie kan enkel gekozen worden bij tijd schrijven.
  4. Gebruiken bij inkoopregels. Hier wordt aangegeven wat de standaard kosten van de categorie is. (in euro's) De categorie kan enkel gekozen worden bij het opvoeren van kosten. 
  5. Standaard waarde is niet te wijzigen. Als aangevinkt kan de waarde / minuten ingevoerd niet gewijzigd worden door coaches. 
  6. Opslaan. Alles ingevoerd / opslaan en er is weer een categorie beschikbaar in je Rapasso omgeving!
Heeft u het antwoord gevonden?