Naar de hoofdinhoud
Mogelijkheden categorieën

Wat kan er met categorieën?

Jan Verhoeven avatar
Geschreven door Jan Verhoeven
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Mogelijkheden Categorieën

Het idee bij het toekennen van een categorie is dat je snel en eenvoudig een eenduidig label kan toekennen. Dit heeft verschillende voordelen zoals:

  1. Het filteren en groeperen van tijd- en kostenregistraties

  2. Snel inzicht van producten en diens prijzen

  3. Minder fouten en minder opzoektijd

  4. Tijdwinst door standaardisatie

Binnen Rapasso kan je categorieën op diverse plaatsen gebruiken.

Tijdregistraties

Als een tijdregistratie ingevoerd wordt kan daar een categorie aan gekoppeld worden.

Voorbeeld 1:

In dit voorbeeld is er een begeleidingsgesprek geweest. Voor dit gesprek wordt altijd 45 minuten geschreven en kan niet aangepast worden. (Dit is zo door de organisatie bepaald.)

Voorbeeld 2:

Voor dezelfde scholingsdienst moeten ook stageplekken geregeld worden en deze worden ook door de organisatie verzorgd. Hiervoor staat geen vaste tijd. Na het kiezen van de categorie Scholing/Netwerken/Stageplekken kan door de coach zelf de duur van deze activiteit ingevoerd worden.

Kosten

Bij het opvoeren van kosten gemaakt voor een traject kan je een categorie toekennen aan deze kosten.

Voorbeeld 1:

In voorbeeld 1 is de categorie KM Vergoeding / extern van toepassing. Een enkele KM /intern staat op 0,19 eurocent. Bij het invoeren van 1 (het aantal KM gereden) worden de kosten direct doorgerekend.

Voorbeeld 2:

In voorbeeld 2 is er een Talentscan ingekocht. Bij het selecteren van de categorie worden direct de kosten ingevuld zoals deze gespecificeerd zijn binnen de organisatie.

Het aanmaken en beheren van categorieën binnen jouw organisatie wordt gedaan door een superuser. Via deze link kom je uit bij de artikelen in het helpcenter die daarover gaan.

Was dit een antwoord op uw vraag?