De module projecten heeft een update ontvangen, in dit artikel wordt beschreven wat er gewijzigd is.

De wijzigingen zitten met name in de projectinstellingen.
Voorheen kon je al enkele zaken aangeven om het project te identificeren zoals naam, kenmerk organisatie en contactpersoon (1), maar daar hebben we nu ook een Projectmanager (2) aan toegevoegd. Dit is een van de personen (coaches) met toegang tot Rapasso.

Een andere belangrijke wijziging is dat je nu kunt aangeven of  een project actief (vinkje) of juist niet actief (leeg) is (3). Alleen projecten die actief zijn kunnen aan een traject gekoppeld worden bij de instellingen van een traject.

Daarnaast is het ook zo dat als een project op niet-actief wordt gezet, het niet meer mogelijk is om op de, aan dit project gekoppelde trajecten, nog tijd of kosten te boeken. Dit ongeacht of het betreffende traject nog actief is of niet.

Bij (4) kun je een prestatieverplichting kwijt als je deze hebt afgesproken en de ordergrootte geeft het totale bedrag dat voor het project is afgesproken.

Nieuw zijn de velden Inkooporder en Factuur gegevens (5), die zorgen dat alle factuurgegevens verzameld zijn bij het project.
 

 

Heb je het antwoord gevonden?