Traject rapportages
Uitleg over hoe je een traject rapportage kan oproepen
Jan Verhoeven avatar
Geschreven door Jan Verhoeven
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Alle superusers hebben het volgende icoontje in de linkerkolom van Rapasso staan:

Indien gewenst kan deze optie ook aangezet worden voor gebruikers die geen superuser zijn. De aanvraag hiervoor loopt via de Beheerder van jouw organisatie.

Door op het icoon voor de rapportage te klikken word je doorgeleid naar een nieuwe pagina. 

  1. Bij 'kies rapport' kan je het juiste rapport selecteren. Standaard kan hier bij aanvang van het werken met Rapasso gekozen worden voor de Standaard Begeleidingsrapportage. Wanneer er sprake is van maatwerk of bijvoorbeeld afname van de UWV-module, dan staan hier ook andere rapportages bij. In het geval van maatwerk is de rapportage specifiek voor jullie gemaakt als onderdeel van het bouwen van het maatwerktraject. 

  2. Optioneel kan een periode worden meegegeven aan de rapportage. Wanneer er geen datum wordt ingevuld, worden alle trajecten meegenomen. Wanneer je bijvoorbeeld over alle trajecten die zijn afgerond in 2018 wil rapporteren, dan vul je het volgende in: 

3. Door op de knop 'Genereer rapport' te klikken start het systeem met het ophalen van de gevraagde gegevens. De volgende melding verschijnt:

De rapportage is vervolgens te downloaden. 


#Managementexport #export #rapportages

Was dit een antwoord op uw vraag?