Naar de hoofdinhoud
Traject rapportages

Uitleg over hoe je een traject rapportage kan oproepen

Jan Verhoeven avatar
Geschreven door Jan Verhoeven
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Alle superusers hebben het volgende icoontje in de linkerkolom van Rapasso staan:

Traject rapportages

Indien gewenst kan deze optie ook aangezet worden voor gebruikers die geen superuser zijn. De aanvraag hiervoor loopt via de Beheerder van jouw organisatie.

Nadat je op het icoon voor de rapportage hebt geklikt zie je onderstaand scherm. Klik vervolgens op 'Rapportage toevoegen' om een nieuwe rapportage te maken.

Het volgende scherm wordt geopend.

  1. Bij 'Rapportconfiguratie' kan je het juiste rapport selecteren. Standaard kan hier bij aanvang van het werken met Rapasso gekozen worden voor de Standaard Begeleidingsrapportage. Wanneer er sprake is van maatwerk of bijvoorbeeld afname van de UWV-module, dan staan hier ook andere rapportages bij. In het geval van maatwerk is de rapportage specifiek voor jullie gemaakt als onderdeel van het bouwen van het maatwerktraject.

  2. Optioneel kan een periode worden meegegeven aan de rapportage. Wanneer er geen datum wordt ingevuld, worden alle trajecten meegenomen. Wanneer je bijvoorbeeld over alle trajecten die zijn afgerond in 2023 wil rapporteren, dan vul je het volgende in:

  3. Door op de knop 'Rapportage genereren' te klikken start het systeem met het ophalen van de gevraagde gegevens. De volgende melding verschijnt:

De rapportage is vervolgens te downloaden. 

Rapportage verwijderen

De rapportages worden automatisch na 6 maanden verwijderd, maar zijn ook handmatig te verwijderen via onderstaande knop.

#Managementexport #export #rapportages

Was dit een antwoord op uw vraag?