Algemeen

In dit artikel vind je een overzicht van de nieuwe features en mogelijkheden van de Privacy update van Rapasso. Deze update is 25 mei 2018 doorgevoerd.
Voor meer algemene info over hoe Rapasso jou ondersteunt bij het naleven van Privacy-regels verwijzen we je naar dit artikel

Privacy Update

1. Session security (time out)

Voor de eindgebruiker direct het meest merkbare is de nieuwe session security feature. Dit betekent dat na een uur inactiviteit je sessie wordt beëindigd en je automatisch wordt uitgelogd. Voordat dit gebeurt krijg je eerst nog een waarschuwing om je tijd te geven je sessie actief te houden.

2. Disclaimers

Op de plekken in Rapasso waarbij je bijzondere persoongegevens vastlegt, zoals pasfoto en BSN, wordt je nu gewaarschuwd om je te helpen om overeenkomstig met de AVG te handelen.

3. Stakeholders Dashboards (niet beschikbaar voor Rapasso Solo gebruikers)

Vanaf nu kan de opdrachtgever meerdere documenten uploaden, ook bij lopende trajecten. (Voorheen was dit alleen mogelijk bij aanmelding nieuwe kandidaten).
In de Stakeholders dashboards zullen de komende tijd nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Klanten die gebruik maken van de stakeholders dashboards zullen de komende tijd op de hoogte worden gehouden van de overige wijzigingen.

Overige optionele features

Naast de veranderingen die voor alle gebruikers zijn doorgevoerd in de software zijn er ook een aantal extra opties die vanaf nu kunnen worden aangevraagd. Neem voor meer informatie of het afnemen van deze opties contact met ons op.

Let op: deze extra opties zijn niet leverbaar voor Rapasso Solo.

1. Disclaimer App voor het Cliënt Portal

In het cliënt portal is er de mogelijkheid om een disclaimer toe te voegen met een link naar het privacy statement van jouw organisatie.
Deze functie is onderdeel van het aanvullende Privacy Pack.

2. Rapportages zonder direct herleidbare persoonsgegevens

Bij het uitdraaien van managementrapportages komt een mogelijkheid beschikbaar om direct herleidbare persoonsgegevens (uit standaardvelden van Rapasso) te verwijderen.
Deze functie is onderdeel van het aanvullende Privacy Pack.

3. Privacy tab

Met de “privacy tab” kun je op een speciale tab gevoelige informatie versleuteld vastleggen in het dossier. Deze tab is alleen zichtbaar als je hiervoor de rol "Classified" hebt. Deze rol kan per gebruikers worden toegekend.

De privacy tab is speciaal ontwikkeld voor gebruikers in jouw organisatie die gevoelige informatie vastleggen (b.v. gegevens over de gezondheid), die niet zichtbaar mag zijn voor andere gebruikers van Rapasso die toegang hebben tot hetzelfde dossier.
Deze functie is onderdeel van het aanvullende Privacy Pack.

Privacy Pack
Het aanvullende Privacy Pack kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen aan helpdesk@rapasso.nl. De kosten voor het Privacy Pack bedragen eenmalig: € 495

Binnenkort beschikbaar

Extra functionaliteiten Stakeholders Dashboards
Deze dashboards worden uitgebreid met een aantal nieuwe functies waaronder:

  • Opdrachtgevers kunnen straks ook berichten en notities toevoegen bij trajecten.
  • Notificaties van trajectupdates kunnen sturen aan opdrachtgever. Bijvoorbeeld wanneer er een rapportage klaarstaat. In deze notificaties worden geen persoonsgegevens verwerkt zodat op deze wijze veilig kan worden gecommuniceerd.

Logbestanden: Audit Trail
Met de Audit Trail kun je traceren wie welke data bewerkt, verwijderd of bekeken heeft. De Audit Trail is een zeer geavanceerde functie die slechts voor daartoe geautoriseerde gebruikers beschikbaar is. Bij ingebruikname hiervan wordt een online instructie aangeboden.
De audit trail is vooral bedoeld voor organisaties die zelf (zonder tussenkomst van Rapasso) toegang dienen te hebben tot de logbestanden van Rapasso doordat dit bijvoorbeeld vanuit de organisatie wordt vereist.


Deze uitgebreide extra functionaliteit wordt geen onderdeel van het Privacy Pack. Prijs op aanvraag.


Heeft u het antwoord gevonden?